Wikipedia zegt: “Een accountant is iemand die beroepsmatig jaarrekeningen controleert, jaarrekeningen opmaakt of financiële administraties voert”. Dit is de basis van de dienstverlening van de accountant. Daarnaast is de accountant vaak dé vertrouwenspersoon van de ondernemer. Een voor de ondernemer zeer belangrijke rol als klankbord.

Financieel specialist

De laatste jaren is de accountancy behoorlijk in beweging. Veel werk is geautomatiseerd, waardoor de vaste inkomsten teruglopen en de accountant zijn rol als adviseur moet uitbreiden. Elke accountant vult dit op zijn eigen wijze in. Het lijkt logisch dat de accountant zijn rol als financieel specialist uitdiept en de ondernemer helpt bij het optuigen van stuurmiddelen om zijn bedrijf te leiden. Dan hebben we het over tussentijdse cijfers, prognoses, cashflowoverzichten, investeringsbegrotingen, etc. Nu zult u denken: dit is toch bekend terrein voor een ondernemer? Helaas komen wij nog dagelijks tegen dat bedrijven dit niet op orde hebben en nog steeds sturen op omzet en bankstanden.

De goede accountant heeft dit tot zijn speerpunt gemaakt en koppelt daar dan logische dienstverlening aan op fiscaal en financieel terrein. Daarmee blijft hij in zijn rol als accountant van de vennootschap en vertrouwenspersoon van de ondernemer.

Overnameadviseur

Persoonlijk zet ik er mijn vraagtekens bij als accountants verder gaan op het adviseurspad. Accountants die bijvoorbeeld in de rol kruipen van een fusie- en overnameadviseur begeven zich op glad ijs. Allereerst vraagt het begeleiden van overnames specialisme op het gebied van het analyseren van een bedrijf, het waarderen, het maken van een intentieovereenkomst, het arrangeren van de financiering, het begeleiden van het due diligence-onderzoek en het uitonderhandelen van de contracten.

Daarnaast bleek uit door Marktlink uitgevoerd onderzoek dat in twee derde van de gevallen de koper niet bekend is. Het zoeken van kopers en het benaderen hiervan vergt ervaring en een netwerk. Maar het belangrijkste bezwaar wat wij in de praktijk vaak merken is dat je je kan afvragen wiens belang de accountant in deze rol dient: dat van het bedrijf, de verkoper of (vooral bij familieoverdracht en een management buy-out) de koper? Wij zien ook regelmatig dat deze de advies rol voor alle partijen invult, in onze optiek kan dat niet.

Dealteam

Naar onze ervaring is het meest krachtige dealteam bij fusie- en overnametrajecten een specialist als fusie- en overnameadviseur en de accountant in zijn rol als kenner van het bedrijf en vertrouwenspersoon van de (ver)koper. De kans dat de accountant zijn positie als accountant behoudt van de vennootschap is hiermee tevens groter.

Wij zien de accountant dan ook als onze partner in fusie- en overnameprocessen.