Hoeveel deals hebben de adviezen van Marktlink vorig jaar opgeleverd?

‘Circa vijftig, een plus met 25% ten opzichte van 2010. De duur van dit soort transacties varieert van 3,5 maanden tot twee jaar. Er is genoeg geld in de markt. Participatiemaatschappijen zijn in voor goede deals. En er zijn veel jongere ondernemers die iets anders willen beginnen of zich willen ontwikkelen tot serie-ondernemer.’

Waar gaat het in de regel mis bij dit soort transacties?

‘Als ego’s en emoties van betrokkenen in de weg zitten kan een deal in een finaal stadium afketsen. De dga van de verkopende partij en de koper, vaak ook ondernemer, kunnen de afronding van de transactie dan frustreren op niet-zakelijke gronden. Daarbij gaat het soms om een dispuut over €10.000 bij een transactie van €10 mln.’

Wat belooft 2012?

‘Ondanks de recessie zie ik goede mogelijkheden voor aan- en verkooptransacties. Zeker als er niet te veel wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Hoopvol is dat borgstellings- en garantieregelingen van de overheid in 2012 van kracht blijven.’

Geplaatst in het Financieele Dagblad.