Uit onze ervaring blijkt dat MBI-deals in de praktijk niet heel veel anders zijn dan andersoortige deals en niet gigantisch veel risicovoller. Natuurlijk is het zo dat MBI’ers na een bedrijfsovername niet zoveel liquide middelen en dus minder buffervermogen hebben als strategische partijen of investeringsfondsen. Maar ook deze laatste partijen maken voor bedrijfsovernames gebruik van bancaire financieringen. De hoogte van de bancaire financiering verschilt meestal niet heel veel bij de verschillende soorten deals.

Risico’s

MBI is ook een mooi verzamelwoord voor een ondernemer van buiten de onderneming. Dé MBI’er bestaat ook niet, want de achtergronden wisselen sterk. Variërend van ervaren ex-ondernemers met een track record en ervaren directieleden tot onervaren lieden met allen diezelfde ondernemerswens.

Juist in die diversiteit schuilt het eerste risico. Het is zaak om een goede screening te doen van de persoon waarmee zaken gedaan wordt. Ervaring, track record, branchekennis, de ‘echte’ wil en bereidheid om je nek uit te steken zijn zaken die bepalen hoe geschikt iemand is.

Als dit proces goed doorlopen wordt is het vervolgens zaak om een zodanige deal in elkaar te sleutelen dat dit een solide basis is voor de komende jaren. Maar dit geldt natuurlijk voor elke deal. De tijd dat je met een paar ton investering een overnamefinanciering van miljoenen kunt ophalen zijn voorbij en waren ook niet verantwoord. Een solide deal heeft een gezonde verhouding tussen risicodragend vermogen en vreemd vermogen en ook een gezonde verhouding met de beschikbare kasstroom.

Management buy-in

Juist in het beoordelen van bovenstaande is een belangrijke rol weggelegd voor adviseurs die ter zake kundig zijn en ervaren zijn met bedrijfsovernames. Als dit allemaal goed ingevuld is, durf ik de stelling aan dat MBI-deals niet veel risicovoller zijn dan welke andersoortige deal dan ook.

Bovenal voegen naar mijn mening MBI’ers juist veel toe aan BV Nederland. Gezien het feit dat slecht 9 procent van de ondernemers een bedrijfsopvolger heeft, zijn MBI’ers hoogstnoodzakelijk om de MKB-werkgelegenheid in stand te houden.