Deze wil zijn bedrijf in alle rust, zoals het is, verkopen en natuurlijk met behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid. Zonder personeel dat ongeduldig op de stoel zit te wippen en misschien alvast uitkijkt naar een andere baan. Een verkoopproces kan soms maanden, zo niet jaren duren met alle risico’s en onrust van dien. Om die reden geldt de spreuk: verkoop je bedrijf, maar houd je lippen stijf. Een ongeschreven regel in het belang van het bedrijf, de medewerkers en de ondernemer.

Ik sta op het punt om het grootste werkgelegenheidsgeheim van Nederland te onthullen. Niemand zal me dit in dank afnemen, maar ik vertel het toch: een derde van de Nederlandse beroepsbevolking zal binnen vijf jaar een nieuwe baas hebben, als het aan recent onderzoek ligt.

Dit onderzoek onder eigenaren van bedrijven met 10 tot 200 medewerkers toont aan dat liefst 72% wel eens had nagedacht over de verkoop van zijn bedrijf. De populatie van het onderzoek betreft 70.000 van dit soort middelgrote mkb-bedrijven. Om het belang van deze groep bedrijven te onderstrepen: zij is goed voor eenderde van de Nederlandse werkgelegenheid. Liefst 30% van de ondervraagde ondernemers gaf aan te overwegen het bedrijf binnen vijf jaar al te willen verkopen. 21.000 eigenaren van middelgrote werkgelegenheidsverschaffers hebben dus de wens om het stokje over te dragen aan een volgende generatie of eigenaar. Uitgaande van een werkzame beroepsbevolking van 7,2 miljoen Nederlanders heeft, als het aan de oude baas ligt, 2,4 mio Nederlanders een nieuwe baas binnen vijf jaar. Als dat geen onrust op de werkvloer wordt…

Bekijk het artikel hier