De afgelopen jaren was de vraag naar bedrijven om over te nemen veel groter dan het aanbod. Wij zien echter de laatste maanden steeds meer ondernemers die willen praten over de verkoop. We komen uit een decennium van overfinanciering door banken. Dit jaar zien wij meer en meer alternatieve financieringsvormen op de markt komen. Waar voor de crisis vaak twee partijen de financiering regelden, namelijk koper en bank, zijn er nu soms wel vier partijen betrokken bij een overname: koper, bank, verkoper en een investeerder of een van de vele alternatieve financieringsvormen die aan het ontstaan zijn.

Deze verschillende transities versterken elkaar en hebben geleid tot een afname van het aantal transacties in 2013. En tevens wordt de duur van een overnametraject hiermee verlengd. De transities zijn naar onze mening wel de opmaat van een sterke opleving naar een veel gezondere en duurzamere MKB overnamemarkt.

Voor Marktlink was de eerste helft van 2013 een periode van hard werken aan veel deals, met een beperkt aantal transacties. De tweede helft van dit jaar stond in het teken van wederom hard werken, maar met fors meer succesvolle transacties. Onderaan de streep zijn we dan ook erg tevreden met het aantal gesloten transacties, waarvan u er in dit overnamebericht weer een aantal terugvindt.

Via deze weg wens ik u, namens het gehele team van Marktlink, prettige feestdagen.

Koos Jager
 

Bekijk hier het overnamebericht december 2013