Alweer bijna 15 jaar is Jeroen Oldengarm actief binnen Marktlink. “Na een periode bij een corporate had ik de behoefte om dichter bij het ondernemerschap te staan en met en voor ondernemers te werken”, aldus Jeroen. “Het antwoord was en is Marktlink! Toen ik binnenkwam waren we met een team van 15 mensen en hadden we 2 kantoren. Inmiddels hebben we een team van 110 mensen, 7 kantoren, zijn we internationaal (België en Duitsland en binnenkort Scandinavië), hebben we een bedrijf om ondernemers te helpen bij een goede voorbereiding op de verkoop (M-Ready) en een eigen investeringsfonds (Marktlink Investment Partners).”

Hoe komt die groei tot stand? “Door ondernemerschap binnen, en de specialisatie van Marktlink, ons jonge, energieke en enthousiaste team, het vertrouwen van onze klanten, maar ook door een andere behoefte in de markt.”

Familiebedrijf

“In het verleden bleef een bedrijf vaak in de familie, kinderen namen het over van hun ouders. Dat zie je steeds minder.” Betekent dit dat er minder ondernemerschap is? Jeroen: “Nee, misschien wel meer. Wij zien bijvoorbeeld dat een familiebedrijf verkocht wordt en met de opbrengst een ander bedrijf gekocht wordt, omdat dit beter bij de ambities van de kinderen past. Ook zien we dat de jonge generatie zelf bedrijven opricht en uitbouwt.”

Verkoopmogelijkheden

“Er zijn veel meer mogelijkheden ontstaan voor de verkoop van je bedrijf”, vertelt hij enthousiast verder. “Waar in het verleden het bedrijf vaak ineens verkocht werd met de levering van 100% van de aandelen, zien we nu dat bij meer dan de helft van de verkooptrajecten een deel van de aandelen verkocht wordt, meestal de meerderheid. Wat is de reden? Een ondernemer vindt het prettig een deel van de waarde van zijn onderneming veilig te stellen, maar wil nog niet stoppen met ondernemen, of wil juist groeien en heeft daar geld voor nodig. Hiervoor wordt een partner aangetrokken, vaak in de vorm van een investeerder, die samen met de ondernemer gaat werken aan de verdere groei en professionalisering van de onderneming. Deze groei vindt over het algemeen plaats in een combinatie van autonome groei en een buy-and-buildstrategie, vaak internationaal gericht.”

Serieondernemen en buy-and-build

Er zijn meer serieondernemers. Waarom? Jeroen: “We zien steeds vaker dat een ondernemer niet meer voor zijn of haar leven gebonden is aan zijn of haar onderneming, maar wel wil blijven ondernemen. Een reden kan zijn dat het bedrijf te groot wordt, of zich goed kan aansluiten bij een andere partij. Ook zien we dat er naast het bestaande bedrijf andere bedrijven bijgekocht worden. Als de bedrijven qua activiteiten op elkaar aansluiten noemen we dit een buy-and-buildstrategie, maar het kunnen ook opzichzelfstaande bedrijven zijn, die geheel apart van elkaar opereren.”

Investeerders

“De categorie investeerders is enorm gegroeid”, geeft hij aan. “15 jaar geleden hadden we een lijstje van 30 investeerders voor bedrijven, inmiddels is dat een lijst van ruim 300 investeerders. Uiteraard heeft niet iedereen interesse in hetzelfde bedrijf, maar het betekent wel dat er voor ondernemers veel meer keus is en het is ook goed voor het tot stand komen van de prijs. Zeker als je met elkaar wilt samen werken zijn verschillende aspecten van belang:

a) Geen deal zonder een goede klik tussen partijen
b) Zoek je een operationeel betrokken investeerder of een financiële investeerder
c) Wil je internationaal groeien of je juist op Nederland blijven richten

Wij zetten ondernemers altijd met verschillende partijen (strategisch en investeerders) aan tafel zodat ze zelf kunnen kiezen welke partij het beste past. In de afgelopen 15 jaar is de markt enorm in ontwikkeling geweest met het positieve effect voor ondernemers dat zij, indien gewenst, hun bedrijf makkelijker (deels) kunnen verkopen en dat er meer keus is in kopers en structuur van de verkoop.”

En wij als Marktlink? Wij gaan door met het verder uitbouwen van ons bedrijf dat als basis moet dienen om de beste deals voor onze klanten te realiseren.