Home > Sektorer > Engroshandel

Er du nysgerrig efter at kende din virksomheds værdi i Engroshandel-sektoren?

Brug Marktlink Multiple
Engroshandel

Virksomhedsopkøb i engrossektoren

Engrossektoren står med mange af de samme udfordringer som de fleste andre brancher oplever, hvad enten disse finder deres kunder i B2B- eller i B2C-segmentet. Digitalisering og ændrede markedsstrukturer kan endda betyde, at engrosleddet i nogle tilfælde står i fare for at miste sin relevans. Men de forhold, som umiddelbart ser ud til at udgøre en trussel, kan samtidig også være vejen til løsninger og en styrkelse af virksomheden.

Tendenser og udvikling i engrossektoren

Digitalisering med online platforme for alle typer af handel har skabt ændringer i markedsstrukturerne. I nogle tilfælde overflødiggør disse nye muligheder engrosleddet, idet producenterne lettere kan sælge deres varer direkte til forbrugerne. Men også for engrossektoren kan digitalisering være vejen til nytænkning, der sikrer virksomhedernes relevans. Og her vil en anden tendens være en fordel, nemlig at engrossektoren oplever, at
kundernes adfærd i stigende grad minder om B2C-kunders. Det betyder, at engroshandlere nu er begyndt at tænke i samme baner som detailhandlere og webbutikker med digitale universer og funktioner, kunderejser og kundeoplevelser. Også bæredygtige koncepter og effektiv, klimavenlig distribution, som kan bidrage til kundernes grønne bundlinjer, vil være nødvendige for at stå sig i den hårde konkurrence.

10.808

Iværksættere gik forud for dig

Full-service og skala

Alt andet lige, vil det stadig være en fordel for engrosleddets kunder, at de kan finde det meste af det, de skal bruge, det samme sted. Vi ser også en tendens til at engrosvirksomheder styrker deres konkurrenceevne ved at skaffe sig kontrol over flere led i leverandørkæden. Det resulterer i full-servicekoncepter, hvor engroshandleren involverer sig i f.eks. produktdesign, drop-shipping, eftermarked og ikke mindst bæredygtige genanvendelsesmodeller. Sådanne tiltag kræver naturligvis investeringer i digitale løsninger og en organisation, som kan håndtere kompleks logistik og kundedialog. Her er det klart en fordel at være stor og veletableret, hvorfor engrossektoren også rummer gode muligheder for konsolidering.

Køb eller salg af virksomhed i engroshandel sektoren

Engrosvirksomheder, der ønsker at udvide deres forretningsmodel, kan være interesserede i enten at komme i kontakt med en private equity partner eller at styrke deres organisation gennem strategiske opkøb. Ovennævnte tendenser viser, at der er masser af muligheder for et virksomhedsopkøb i denne branche.

Marktlink: Din specialist i opkøb inden for engrossektoren

Vores værktøj Marktlink Multiple giver et godt fingerpeg om bevægelserne inden engrossektoren, og vi ser tusinder af virksomhedsejere benytte denne mulighed for at beregne værdien af deres virksomhed. Vi har hjulpet adskillige virksomheder med opkøb i denne sektor. Som rådgivere og formidlere af et stort antal handler har vi opnået dyb indsigt i engroshandelen med opdaterede databaser og et omfattende netværk af potentielle købere og sælgere.

Overvejer du et opkøb inden for engrossektoren?

Vores specialister stiller deres viden og erfaring til rådighed og bistår dig med at finde den rette køber eller sælger, som du kan realisere dine vækstambitioner med. Da vi har regelmæssig kontakt med investeringsselskaber og strategiske partnere, ved vi præcis, hvad der foregår i sektoren. Vores rådgivning er altid engageret, uafhængig og professionel med fokus på, at du opnår den bedst mulige handel.

Del til:

Filter