Overtagelsesprocessen

Køb af en virksomhed kræver en ordentlig forberedelse. Der er meget involveret for dig som køber, og derfor bruger vi disse ti trin til at hjælpe dig gennem processen. Fra det indledende møde til afslutning af handlen samt afslutning af virksomhedsovertagelsen.

Trinene

Dette er minimumskravene til en vellykket virksomhedsovertagelse. Under hele processen evaluerer vi løbende, om trinene følges korrekt, og om der er behov for yderligere tjek.

For at få et vellykket samarbejde er det vigtigt, at vi først lærer hinanden ordentligt at kende. Ved at starte en dialog om dine specifikke ønsker og krav kan vi fastlægge vores tilgang og metode. Hvad er f.eks. årsagen til, at du ønsker at købe en virksomhed? Hvilken sektor er du interesseret i? Hvad er dine planer efter overtagelsen? Ved du, hvordan overtagelsen skal finansieres? Disse spørgsmål kan hjælpe os med at afgøre, hvordan vi skal gribe processen an. Hvis begge parter er positive over for indledningen, kan vi gå i gang med den valgte fremgangsmåde. Inden vi går i gang, sammensætter vi et deal team af Marktlink-konsulenter, som vil guide dig gennem hele processen.

Når vi har lært dig at kende, har vi en generel idé om, hvad du ønsker, men der er behov for en mere dybtgående forståelse, før vi henvender os til kandidater. Der skal udarbejdes en klar og specifik søgeprofil. Denne profil bør omfatte virksomhedens størrelse, beliggenhed eller region, den sektor du foretrækker, den finansielle situation og virksomhedens markedsandel.
Vi bruger den færdige søgeprofil til at dykke ned i markedet for at lede efter kandidater, og sender så søgeanmodningen ud blandt vores (inter)nationale netværk. Dermed kigger vi ikke kun på virksomheder med en salgsinteresse, men på alle virksomheder, der kunne være interessante for dig. Vi tilføjer alle relevante kandidater til en longlist, som vi derefter i samråd med dig beskærer til en shortlist. Kun de bedst egnede kandidater bliver tilbage.

Vil du gerne vide, hvilke virksomheder der i øjeblikket er til salg? Se her opdaterede virksomhedsprofiler.

Nu ved vi præcis, hvad du leder efter og vi kan derfor henvende os til de egnede kandidater fra din shortlist. Vi måler salgsinteressen og indsamler så mange oplysninger fra virksomhederne som muligt. Hvis samtalerne går godt, bringer vi dig og den potentielle sælger sammen til en introduktion.

Vi adskiller os fra andre rådgivere ved vores aktive markedstilgang. Vi kontakter ikke kun virksomheder, der er åbne for at sælge, men også virksomheder, hvor emnet måske ikke er kommet på tale endnu. Dermed kan vi udnytte et større marked med bedre mulighed for at finde en egnet virksomhed.

Efter de første sonderende samtaler analyserer vi virksomheden og markedet og anmoder om yderligere (finansielle) oplysninger. På baggrund heraf foretager vi en vejledende værdiansættelse, og sammen med dig udarbejder vi en maksimal købspris. Vi bruger de indleverede virksomhedsoplysninger og forskellige andre indikatorer – f.eks. markedsudviklingen i sektoren – til værdiansættelsen.

Dit bud er modtaget i god orden, og du og sælgeren er enige. Det er tid til den næste fase. Advokaterne udarbejder en hensigtserklæring. Dette er en foreløbig salgsaftale, der indeholder aspekter som f.eks. købsprisen, betalingsmåde og -vilkår, garanti forpligtelser, konkurrenceklausul og annullerings klausuler. Disse vil blive genstand for forhandlinger med henblik på at nå frem til et udkast for aftalen. I 95 % af tilfældene fører underskrivelsen af hensigtserklæringen til en transaktion mellem begge parter.

Efter underskrivelsen af hensigtserklæringen skal de relevante parter og personer underrettes. F.eks. skal medarbejderne informeres, og det kan være nødvendigt at konsultere fagforeninger, det sociale og økonomiske råd og samarbejdsudvalget, hvis der findes et sådant. Det er vigtigt, at denne kommunikation håndteres korrekt, så der skabes opbakning i virksomheden.

Due diligence består af en vurdering af nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, som hensigtserklæringen er baseret på. Denne vurdering kan variere fra en kort procedure til en meget omfattende proces med en kritisk gennemgang, der omfatter hele virksomheden. På den måde ved du præcis, hvor du står, når du overtager virksomheden, og undgår dermed ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt. I denne fase forhandler vi resultaterne af due-diligence undersøgelsen med dig og den sælgende part og sikrer os, at alt bliver afsluttet korrekt.

De fleste opkøbstransaktioner kræver passende finansiering for at finansiere købet og for at gennemføre handlen. Til dette formål arbejder vi sammen med dig for at vurdere dine finansielle behov og indhenter om nødvendigt tilbud fra finansiører. Vi kan trække på et netværk af mere end 250 finansfolk, f.eks. banker, private equity-fonde og uformelle investorer. Vi præsenterer dine planer og forhandler med finansiøren for at opnå de bedste vilkår.

Den sidste fase er den egentlige afslutning af handlen og færdiggørelsen af købet. Først udføres alt juridisk arbejde, og resultaterne af due diligence undersøgelsen registreres. Når dette er gjort, udarbejdes den endelige købskontrakt, og der aftales en tid hos notaren for at gennemføre overdragelsen. Så kommer det øjeblik som du har arbejdet for: handlen er gennemført, og du er den stolte nye ejer af virksomheden. Tillykke!

UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

Se virksomhedsprofilerne

KONSULTATION

Klar til det næste skridt i din karriere?