Hvad er en management buy-out?

Et management buy-out er en overtagelse af din virksomhed eller forretningsenhed af den siddende ledelse eller andre medarbejdere i virksomheden. For den nuværende ejer kan dette være en passende mulighed for salg for at overdrage deres “baby” til dygtige efterfølgere med erfaring inden for virksomheden. For den siddende ledelse er det en god mulighed for at begynde at drive forretning på et marked og i en virksomhed, som de er fortrolige med.

Hvordan fungerer et management buy-out?

Et management buy-out følger stort set altid de samme trin. Hvor lang tid det tager, er forskelligt fra gang til gang; et management buy-out er normalt en langsigtet proces. Nedenfor kan du læse om de trin, som du gennemgår under et management buy-out:

1. Det første skridt

Hele processen starter naturligvis med et første skridt. I de fleste tilfælde er det en af de to parter, der tager det første initiativ – enten den nuværende ejer eller den siddende ledelse. Det kan også være, at begge parter allerede har truffet en fælles beslutning, hvilket ofte gør processen lettere.

2. I dialog

Derpå vil I indlede en dialog for at give udtryk for ønsker og forventninger og for at finde ud af, om et management buy-out faktisk er den rigtige beslutning på dette tidspunkt. Denne indledende samtale kan være startskuddet til de første skridt i retning af overtagelse af virksomheden eller en forretningsenhed. Dette kan omfatte en indledende hensigtserklæring, der fastlægger, hvad overtagelsen vil indebære.

3. Værdiansættelse

Parterne skal også blive enige om overtagelsesbeløbet. Vores Multiple-tool kan bruges til værdiansættelse af virksomheden. Udfyld Multiple for at se en øjeblikkelig indikation af virksomhedens værdi, herunder en detaljeret rapport. Dette trin skal også omfatte grundig research af virksomheden, normalt i form af en due diligence.

4. Finansiering

Finansieringen af et management buy-out adskiller sig fra eksternt køb af en virksomhed. Da den siddende ledelse i de fleste tilfælde ikke har tilstrækkelig kapital til at finansiere købet, må der findes alternativer. Det kan være et banklån eller et efterstillet lån fra den nuværende ejer. En anden løsning kan være en privat kapitalfond private equity party, men dette gør det vanskeligere for køberen, da det inviterer en tredjepart med indflydelse ind i virksomheden. Sørg for, at der er klare aftaler om finansiering.

5. Gennemførelse af overtagelsen

Når alle aftaler er indgået, prisen er fastlagt og finansieringen er på plads, kan købet officielt afsluttes. Afhængigt af aftalerne kan gennemførelsen tage noget tid. Det kan være, at den tidligere ejer f.eks. forbliver aktiv i virksomheden i et vist tidsrum.

Vores eksperter taler gerne med dig
Brug Marktlink Multiple

Fordelene ved et management buy-out

Et management buy-out giver flere fordele for både køber og sælger. Nedenfor finder du en liste over de største fordele.

Høj succesrate

Efter overtagelsen forbliver virksomheden i hænderne på folk, der kender virksomheden ud og ind. Det er mere sandsynligt, at virksomheden fortsat vil være en succes, end hvis en udefrakommende tiltræder. Desuden kender ledelsen og den administrerende hovedaktionær hinanden, hvilket kan fremskynde processen.

Stabilitet og kontinuite

Der sker ikke mange ændringer for kunder og leverandører, de vil for det meste fortsat arbejde med de samme personer. Det betyder, at risikoen for, at de går et andet sted hen, er meget mindre. Det samme gælder for personalet; ændringerne for dem er også minimale.

Enklere anskaffelsesproces

Afhængigt af, hvor involveret ledelsen er i virksomhedens finansielle sager, kan den finansielle proces blive fremskyndet. Hvis de allerede har styr på alle detaljerne, kan revisionen gennemføres hurtigere – det vil blot være en kontrol af oplysninger, der allerede er kendt.

Finansielle aftaler

I et management buy-out er finansiering en udfordring, men der er også fordele. I kan lave finansielle aftaler indbyrdes. For eksempel kan en del af købsprisen være i form af et efterstillet lån. Det betyder, at sælger så at sige fungerer som medfinansierende sælger. Da sælger og køber højst sandsynligt allerede kender hinanden, er der et tillidsforhold, som gør sælger mere tilbøjelig til at gå med til dette.

Tips til en management buy-out

Et management buy-out er et vigtigt og stort skridt for begge parter, og det er sandsynligvis den eneste gang, du vil opleve denne proces. Heldigvis er management buy-outs et velkendt område for os. Læs vores tips her.

Få et eksternt synspunkt

Båndet mellem ejer og ledelse er normalt rigtig godt, ellers ville et management buy-out ikke være på tale. I mange tilfælde er der ved overtagelser tale om modsatrettede interesser. Det er vigtigt at have en specialiseret outsider, der observerer med et professionelt øje. Denne eksterne part er distanceret fra de følelser, der er i spil, og kan føre forhandlingerne, så ordenen kan opretholdes.

Marktlink Mergers & Acquisitions
Is my business ready for sale?
Inquire about the possibilities

Lav klare aftaler

Hvis du overtager virksomheden sammen med andre ledere, bør du rådføre dig i god tid inden. Fremtidsvisionen er særlig vigtig. Det er vigtigt, at I alle er enige. Det gælder også strategien og den operationelle ledelse: Det er rart, hvis alle partnere er på samme side. Lav derfor klare aftaler, og sørg for, at alt kommer på skrift. Vi vil anbefale en forretningsplan.

Lav grundig research

Når du er i færd med at købe en virksomhed eller en forretningsenhed, har du en juridisk forpligtelse til at undersøge sagen, før købet afsluttes. Skulle der komme ukendte og uventede uhensigtsmæssigheder frem i lyset, kan du kun påkalde dig en dommer, hvis der altså er foretaget en grundig undersøgelse på forhånd. Denne undersøgelse har normalt form af en due diligence.

Få støtte fra en specialist

Der er brug for en god specialist for at sikre den bedste support. Kontakt os uforpligtende for at udveksle synspunkter med vores fagfolk.

HANDLER

Disse iværksættere gik forud for dig

KONSULTATION

Er du klar til det næste skridt i din karriere?