Geïnteresseerde overnemers willen een goed inzicht verkrijgen in alle aspecten van de onderneming. Die informatie wordt beschreven in het bidbook (ook wel informatiememorandum genoemd). De eigenaar bepaalt voor een stuk de invalshoek, maar de meeste bidbooks hebben dezelfde opbouw. Marktlink licht toe.

Wat is het belang van het bidbook?

Aangezien het informatiememorandum alle relevante bedrijfselementen bevat, beslist de kandidaat-koper op basis daarvan of hij al dan niet een bod uitbrengt en hoeveel hij wil betalen. Voor de eigenaar komt het er dus op aan om zijn onderneming zo aantrekkelijk mogelijk in de etalage te zetten, maar zonder de waarheid geweld aan te doen. Sterker nog, een verkoper die zelf wijst op de mogelijke verbeterpunten, komt professioneel en betrouwbaar over. Het tegendeel is dan weer waar wanneer bepaalde cijfers bij de latere onderhandelingen niet correct of onvolledig blijken.

Wat maakt de onderneming bijzonder?

In het beste geval sluit de meerwaarde van de koper nauw aan bij het verbeterpotentieel van de onderneming. Beschrijf daarom waarin ze anders of beter is: marktleiderschap, monopoliepositie, mogelijke synergievoordelen… Deze elementen kunnen het bod gunstig beïnvloeden. Een strategische investeerder zal in sommige gevallen bijvoorbeeld meer willen betalen dan een private-equitypartij, omdat de synergievoordelen een deel van het overnamebedrag compenseren.

De opbouw van het informatiememorandum

  •  Inleiding met algemene info

– Wie stelt het bidbook op: het bedrijfsmanagement, een aandeelhouder of een overnameadviseur? Die laatste staat borg voor een onafhankelijk en objectief memorandum.
– Het doel: de redenen om een bidbook op te stellen (basisinfo voor een eerste waardebepaling, beschrijving van de over te nemen vennootschappen…).
– Vertrouwelijkheid: De kopers krijgen het memorandum pas in handen nadat beide partijen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Daarin kan ook vermeld worden wie binnen de onderneming al dan niet mag benaderd worden.
– Disclaimer: Wie is er verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie?

  • Beknopte inhoud

Een korte samenvatting van de belangrijkste elementen. Beperk u niet tot de voornaamste financiële data, maar focus ook op de sterke en onderscheidende punten van uw onderneming. Overtuig geïnteresseerde kandidaten met sterke argumenten om uw onderneming over te nemen.

  • Algemene informatie

De basisinformatie over de onderneming: ondernemingsnaam en -nummer, historiek, website, juridische structuur (organogram met structuur vennootschappen, fiscale informatie, aandelenverhouding…).

  •  Activiteiten

In welke markt(en) is de onderneming actief, wie zijn de grootste klanten en leveranciers, hoe zit de omzetverdeling in elkaar…? Maak bij voorkeur gebruik van geanonimiseerde gegevens, zodat concurrenten geen bruikbare informatie in handen krijgen, mocht de verkoop niet doorgaan.

  • Interne & externe analyses

– Intern: de bedrijfshuisvesting en de belangrijkste stakeholders
– Extern: marktanalyse, SWOT-analyse…

  • Personeelsorganisatie

Wie maakt deel uit van het managementteam en wat zijn de activiteiten en verantwoordelijkheden van elke manager, wie zijn de aandeelhouders, wie zijn de belangrijkste medewerkers (directeur)…?

  • Financiële informatie

Historische balansen, resultatenrekeningen en cashflow. Kortom, belangrijke informatie om het overnamebod te bepalen. De informatie wordt genormaliseerd om een realistisch beeld van de onderneming te schetsen. Stabiliteit is bijvoorbeeld vaak net zo belangrijk als historische groei.

  •  Vooruitzichten

Een prognose voor de nabije toekomst: verwachte winsten, cashflow, recente contracten met klanten en leveranciers… Hoe meer potentieel, hoe hoger de koper de onderneming inschat. Al beseffen kopers natuurlijk wel dat alles staat of valt met de economische conjunctuur.

  • Bijlagen

Alle relevante documenten waarnaar in het bidbook wordt verwezen (bijv. een lijst met activa).

Bijkomende informatie

Geïnteresseerde kopers vragen soms aanvullende informatie. Wees vooral alert voor rechtstreekse concurrenten, die vertrouwelijke informatie in handen wil krijgen. Uw overnameadviseur kan samen met u bekijken welke informatie u deelt en zal u begeleiden bij de gesprekken met verschillende partijen.

Meer weten?

Wilt u meer vernemen over hoe u een informatiememorandum opstelt? De overnamespecialisten van Marktlink staan u graag vrijblijvend te woord. Neem contact op.