Veel ondernemingen bezitten onroerend goed in de vorm van bedrijfsgebouwen, opslagplaatsen en/of grond. Wat er gebeurt er daarmee wanneer het bedrijf wordt overgenomen? En wat is de impact op de verkoopprijs? Marktlink zoekt het voor u uit.

Bekeken vanuit de koper

Het onroerend goed buiten de overnametransactie houden is soms interessant voor de koper, aangezien het overnamebedrag lager uitvalt. Over een langere termijn bekeken kunnen de huurlasten de geldstromen evenwel negatief beïnvloeden.

  • Een voorbeeld

Een onderneming realiseert € 1.000.000,- EBITDA per jaar. Koper en verkoper spreken een overnamesom af van 5x EBITDA, ofwel € 5.000.000,-. De koper huurt het onroerend goed voor € 200.000,- per jaar. De EBITDA vermindert dus van €1.000.000,- tot € 800.000,-. Rekening houdend met de multiple van 5 betekent dat € 4.000.000,-.

Tegenover het lagere overnamebedrag staat de jaarlijkse huurprijs. Bij een afgesproken minimum huurperiode van bijvoorbeeld 6 jaar betaalt u binnen die termijn dus meer dan wanneer het onroerend goed was opgenomen in de transactie.

Soms is de koper juist beter af wanneer hij het bedrijfsvastgoed koopt (en dit zelfs als voorwaarde stelt voor de overdracht), aangezien hij dan in alle vrijheid kan investeren in aanpassingen of uitbreidingen. 

Bekeken vanuit de verkoper

Als verkoper denkt u beter twee keer na voor u beslist het bedrijfsvastgoed niet te verkopen. Om te beginnen ligt de initiële overnamesom lager, en bovendien kan de koper na de afgesproken huurperiode besluiten om zijn activiteiten in een ander pand onder te brengen. Niet elk bedrijfspand is eenvoudig te verhuren, zeker wanneer het is ingericht voor specifieke activiteiten. Daar houdt u als eigenaar maar beter rekening mee.

Meer weten?

Het al dan niet overnemen van onroerend bedrijfsgoed kan grote gevolgen inhouden. Neem daarom eerst contact op met de specialisten van Marktlink om u te laten begeleiden en adviseren.