Private-equitypartijen spelen steeds meer een vooraanstaande rol als financieringspartners bij bedrijfsovernames. Marktlink bekijkt voor u welke perspectieven deze geldschieters te bieden hebben.

Privaat vermogen

Private-equityfondsen zijn opgebouwd met het private vermogen van onder meer voormalige ondernemers, vermogende families en financiële instellingen. De fondsen investeren dit risicodragend vermogen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en verwachten aandelen en inspraak als tegenprestatie. Bedrijven die zelf onvoldoende financiële slagkracht hebben, wenden het kapitaal aan om te groeien en plukken tegelijk de vruchten van de ervaring, het netwerk waar u als ondernemer van kunt profiteren in de verdere uitbouw van uw bedrijf en de knowhow van de private-equitypartij.

Aarzelende banken

De banken staan vandaag niet bepaald te springen om kapitaal te verstrekken voor een bedrijfsovername, laat staan om de volledige overnamesom te financieren. Als overnemer moet u dus aan risicospreiding doen door op zoek te gaan naar aanvullende financieringsvormen. Investeringsmaatschappijen kunnen in dergelijke gevallen private equity ter beschikking stellen voor een overname, de opstart van een nieuwe onderneming of een groei-investering.

Een win-winverhaal

De investering van een private-equitypartij loopt gemiddeld over een periode van 5 tot 7 jaar. Daarna wil ze haar aandelen met een zo hoog mogelijk rendement verkopen, meestal aan een nieuwe Investeringsmaatschappij. Al die tijd kan de onderneming groei noteren dankzij het kapitaal, de knowhow en het netwerk van de geldschieter. Iedereen wint.

Businesspartners

Ondanks het streven naar rendement, willen private-equitymaatschappijen ondernemers in de eerste plaats helpen om het nodige kapitaal te vinden. In de meeste gevallen gaat het om competente businesspartners, die er zelf alle belang bij hebben dat uw bedrijf doorgroeit naar ‘the next level’.

Meer weten?

Wilt u meer vernemen over private equity en of deze financieringsvorm voor u iets kan betekenen? Neemt u dan zeker vrijblijvend contact op met onze experten. Zij kunnen u met kennis van zaken adviseren.