Waarde bedrijf bepalen doet u bij Marktlink Fusies & Overnames. De waarde van uw onderneming is van groot belang bij een eventuele fusie of overname. Maar ook bij een overdracht binnen familie, echtscheiding of andere geschillen kan het zeer nuttig zijn om de bedrijfswaarde te laten berekenen door een Register Valuator. De meest voorkomende waardebepaling van een bedrijf vindt plaats in het licht van eigendomsoverdracht, strategische overname, Management Buy Out, Management Buy In, uitkoop (minderheids)aandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding (echtscheiding) of vererving. Binnen ons bedrijf zijn 4 Register Valuators actief. Zij helpen u vanzelfsprekend bij het berekenen van de bedrijfswaarde. Ze beginnen met een analyse van de balans en de ontwikkeling in de voorgaande jaren. Vervolgens doen ze onderzoek naar de sterke en zwakke punten van de onderneming en naar de ontwikkelingen in de branche waarin het bedrijf actief is. Tenslotte brengen de ervaren medewerkers de toekomstige winstmogelijkheden in beeld.  Waarde bedrijf bepalen doet u dus bij de specialist.

Waarde bedrijf bepalen via Marktlink Fusies & Overnames

De waarde van een bedrijf kunt u op diverse manieren bepalen: via uw eigen accountant of door middel van een algemene vuistregel. Iedere partij heeft bij een overname andere belangen en invalshoeken. De accountant bekijkt de onderneming vooral vanuit de historische prestaties terwijl er misschien andere factoren zijn die ervoor zorgen dat het bedrijf meer of minder waard gaat worden. De Register Valuator, een onafhankelijke expert op het gebied van waardering van bedrijven, van Marktlink berekent de economische waarde en richt zich daarbij vooral op de toekomst. Onze specialisten hebben deelgenomen aan de opleiding Business Valuation van de Rotterdam School of Management en zijn aangesloten bij en zeer actief binnen de beroepsvereniging van waardering specialisten; het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators).

Uw voordelen bij Marktlink Fusies & Overnames

Als specialist begeleidt Marktlink op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Lees hier uw voordelen:

  • 20 jaar ervaring met waarde bedrijf bepalen

  • Meer dan 500 transacties gedaan

  • Actieve selectie van potentiële kopers en verkopers
  • 95% slagingskans

Waarde bedrijf bepalen bij de specialist

De ervaren medewerkers van Marktlink Fusies & Overnames helpen u uiteraard graag bij het bepalen van de waarde van uw onderneming. Marktlink Fusies & Overnames hanteert eigenlijk alleen de Discounted Cash Flow (DCF) en de verbeterde rentabiliteitswaarde methode om deze bedrijfswaarde te bepalen.  De DCF-methode bepaalt de waarde van een onderneming op basis van toekomstige verdiensten die uit het bedrijf beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van het bedrijf. De verbeterde rentabiliteitswaarde methode gaat uit van de winsten die het bedrijf bij voortzetting van de bedrijfsactiviteiten kan realiseren. Marktlink bepaalt per situatie welke methode wordt gehanteerd. Wilt u meer weten over de waardebepaling van een bedrijf? Maak dan gerust eens een afspraak met onze specialisten.

Maak direct een afspraak met onze specialisten
Waarde bedrijf bepalen via Marktlink Fusies & Overnames

VRAAG EN AANBOD

Bekijk de bedrijfsprofielen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stel direct uw vraag