Home > Sectoren > Agriculture & Horticulture

Benieuwd naar uw bedrijfswaarde in de Agriculture & Horticulture-sector?

Doe de marktlink multiple
Agriculture & Horticulture

Bedrijfsovernames in de land- en tuinbouwsector

De agri- en hortisector, in België ook wel land- en tuinbouwsector genoemd, is een van de belangrijkste sectoren ter wereld. Met een jaarlijkse export van ongeveer 65 miljard euro aan landbouwproducten en de hele schakel aan toeleveranciers, speelt land- en tuinbouw een cruciale rol in onze economie. De stijgende wereldpopulatie bepaalt mee de groei van deze sector. Met een verwachte wereldbevolking van 9,7 miljard mensen tegen 2050 zal de landbouwproductie aanzienlijk moeten toenemen om aan de voedingsvraag te voldoen.

Trends en ontwikkelingen binnen land- en tuinbouw

Er is veel beweging in de land- en tuinbouwsector. Innovatie en digitalisering worden ingezet om productieprocessen te verbeteren en verspilling tegen te gaan, maar ook om de uitstoot te verlagen en betere inzichten te krijgen in de behoeften van de klant. Kunstmatige intelligentie en machinaal leren zijn vandaag een vitaal onderdeel van de landbouwtechnologie. Boeren, coöperaties en landbouwontwikkelingsbedrijven verhogen hun datagerichte aanpak en breiden de schaal uit van hoe ze artificiële intelligentie en machinaal leren gebruiken om de landbouwopbrengsten en -kwaliteit te verbeteren. Landbouw op basis van IoT-technologieën (Internet of Things) stelt telers en boeren in staat om verspilling te verminderen en de productiviteit te verhogen. Een toenemend aantal bedrijven werkt bovendien met robotica, zoals drones, autonome tractoren, oogstmachines, automatische bewateringssystemen en zaairobotten.

Door de veeleisende marktvraag gaat ook de standaard omhoog. Dit leidt tot een betere schaalverdeling omdat bedrijven meebewegen op alle innovaties. Het van oorsprong traditionele karakter verdwijnt hierdoor steeds meer. De continue ontwikkelingen in de sector kunnen ervoor zorgen dat ondernemers moeilijk controle kunnen houden over het bedrijf. Er is een grote investeringsdruk door toenemende concurrentie, complexe logistieke situaties en veranderingen in de wet- en regelgeving. Vaak gaat het in deze sector om familiebedrijven waarbij opvolging door de volgende generatie niet meer vanzelfsprekend is. Al deze factoren zorgen voor aanhoudende consolidatie in de land- en tuinbouwsector.

10.808

Ondernemers gingen u voor

Technologie en duurzaamheid in glastuinbouw

Het mondiale voedselsysteem moet zichzelf de komende 30 jaar opnieuw uitvinden om 50 procent meer voedsel te produceren, 2,5 miljard mensen te redden van ondervoeding en ongeveer 13 gigaton aan koolstofemissies te verminderen. Wereldwijd is er dus meer voedsel nodig, waardoor er ook een sterke behoefte is aan grotere oppervlaktes met veel water. In België is er een verschuiving naar glastuinbouw, zodat telen en oogsten het hele jaar rond mogelijk is. Deze gigantische serres worden steeds geavanceerder en ingericht met moderne technologie. Dit is nodig omdat de beschikbaarheid van geschikte landbouwgrond terugloopt en water schaarser wordt. Door strengere milieuregulatie en de focus op duurzaamheid wordt er op grotere schaal kwaliteitsvoller voedsel geproduceerd.

Land- en tuinbouwbedrijf kopen of verkopen

Een basisvoorwaarde voor het behoud van een toekomstgerichte en duurzame landbouwsector is het garanderen van de instroom en verjonging van bedrijfsleiders. De vergrijzing van de bedrijfsleiders in de agrarische sector is een feit: de verjonging verloopt moeizaam. Hoewel de landbouwsector nood heeft aan jonge landbouwers die mee kunnen reageren op nieuwe omstandigheden en kunnen instaan voor het behoud van een toekomstbestendige landbouwsector, is het voor de jonge generatie niet gemakkelijk om zich te vestigen op een eigen landbouwbedrijf. De Vlaamse overheid ondersteunt hen daardoor rechtstreeks met financiële middelen.

Daarnaast worden ondernemingen in land- en tuinbouw aantrekkelijk voor private equity bedrijven omdat de toenemende digitalisering volop kansen biedt om in te spelen op de complexe marktvraag. De rol van de veiling verandert hierdoor: er ligt nu meer druk op de marges van handelsbedrijven. Productiebedrijven hebben steeds meer een toegevoegde waarde via specifieke kennis en innovatiekracht. Geïnteresseerde kopers zijn bereid om daar extra voor te betalen. In een groeiende markt ontstaat er hierdoor een overnamegolf omdat steeds meer partijen instappen en samenwerken. Wij stellen dan ook vast dat men steeds meer kiest om de groeiambities te realiseren via een buy-and-build-strategie.

Marktlink: uw overnamespecialist in de land- en tuinbouwsector

Jaarlijks berekenen meer dan duizend ondernemers in uw sector hun bedrijfswaarde via de Marktlink Multiple. Ook begeleiden wij regelmatig transacties van bedrijven in de land- en tuinbouwsector. Hierdoor beschikken wij over zeer actuele marktkennis en bedrijfswaarden en hebben wij een grote portefeuille aan potentiële kopers en verkopers in de land- en tuinbouwsector.

Speelt u met een overnamevraagstuk in de land- en tuinbouwsector?

Bij Marktlink bent u aan het juiste adres om uw ambities te realiseren. Onze specialisten zetten graag hun kennis en ervaring in om samen met u de juiste opvolging of groeiambities te realiseren. Altijd betrokken, onafhankelijk en professioneel vanuit een ondernemend perspectief.

Delen op:

Filter