Indien u de groei van uw onderneming een boost wil geven, kan u een beroep doen op een investeerder om het benodigde kapitaal te verstrekken. Welke soorten van geldschieters bestaan er en vooral: wat is de looptijd van zo een investering? Marktlink zoekt het uit voor u.

1. Participatiemaatschappijen

  • Wat?

U verkoopt een belang (en dus ook een stuk inspraak) in uw onderneming. De participatiemaatschappij helpt om uw bedrijf op vrij korte termijn naar ‘the next level’ te brengen om vervolgens haar belang met winst door te verkopen.

  • Termijn

Doorgaans wordt de looptijd op voorhand afgesproken om problemen te vermijden. De gemiddelde termijn bedraagt vijf tot zeven jaar.

2. Durfkapitaalverstrekkers (Venture capital)

  • Wat?

De geldschieters gaan van gespecialiseerde verstrekkers van risicodragend kapitaal tot particulieren met een groot vermogen. Deze formule is vooral populair voor het financieren van startende ondernemingen.

  • Termijn

Verstrekkers van durfkapitaal verkopen hun aandeel in de onderneming doorgaans na drie tot zeven jaar.

3. Particuliere geldschieters

  • Wat?

Voor een meer duurzame samenwerking kunt u kiezen voor een particuliere investeerder. Zo vermijdt u elk risico ten gevolge van een eventuele looptijd en is aanvullend kapitaal hier ook niet aan gebonden.

  • Termijn

Sommige particuliere geldschieters en participatiemaatschappijen zijn bereid om te investeren voor onbepaalde tijd. Hier kunnen we dus geen gemiddelde looptijd meegeven.

4. Business angels

  • Wat?

Dit zijn meestal zijn voormalige ondernemers, die hun verworven kapitaal opnieuw willen investeren. Jonge en/of startende ondernemers kunnen een beroep doen op hun knowhow en ervaring. Zij moeten wel zelf een investeringsvoorstel formuleren, met inbegrip van een duidelijke exitstrategie.

  • Termijn

Business angels zijn niet bang van avontuur, maar houden niet van (te) hoge risico’s en (te) lange looptijden.

5. Family offices

  • Wat?

Steeds meer banken en advieskantoren bieden vermogende families een ‘family office’ aan, een externe structuur die instaat voor het beheren en beleggen van het familiale vermogen.

  • Termijn

Family offices behouden de verworven bedrijven en hanteren dus meestal geen exithorizon.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de soorten investeerders? Neem dan zeker contact op met één van onze overnameadviseurs voor een vrijblijvend gesprek.