Wanneer u een bedrijf overneemt zijn er twee opties: u koopt de aandelen of u beperkt zich tot de activa en passiva. Marktlink geeft voor elke optie tekst en uitleg over de voordelen, nadelen en fiscale consequenties.

(G)een fijne verkoopervaring

De resultaten van een recent Amerikaans onderzoek ogen schrikwekkend: nauwelijks 15% van de eigenaars kijkt tevreden terug op de verkoop van hun onderneming. Doodjammer, wanneer een ondernemer na jarenlang hard werken om iets uit te bouwen, met een ontevreden gevoel achterblijft. Maar hoe kunt u dan wel een happy exit waarmaken? Dit zijn alvast drie vuistregels:

1. Koester realistische verwachtingen

Wanneer de waarde van uw bedrijf wordt berekend aan de hand van multiples (een reeks specifieke formules), verkrijgt u een goede inschatting. U mag er evenwel niet van uitgaan dat het vooropgestelde verkoopbedrag ook werkelijk gehaald wordt. Er bestaan namelijk uiteenlopende manieren om de waardebepaling uit te voeren, bijvoorbeeld op basis van resultaten uit het verleden (EBITDA) of op basis van de verwachte toekomstige vrije geldstromen (DCF).

Zo zal de eigenaar van een succesvol bedrijf graag de EBITDA-methode toepassen, terwijl de koper vanuit zijn toekomstvisie misschien de voorkeur geeft aan de DCF-methode. Kortom, vorm u een goed beeld van de waarde van uw onderneming, maar wees bereid om uw verwachtingen bij te stellen. Het is in die zin altijd een goed idee om uzelf eens in de plaats van de koper te stellen.

2. Vermijd het ‘zwarte gat’

De meeste actieve ondernemers beleven bijzonder drukke werkweken. Dan klinkt een rustig leven na de verkoop van hun bedrijf velen als muziek in de oren. Maar let op voor het spreekwoordelijke ‘zwarte gat’. Bekijk op voorhand wat u gaat doen met uw vele vrije uren. Plan zaken waar u vroeger geen tijd voor vond: leer nieuwe vaardigheden aan of reis om uw horizon te verbreden. Zo voorkomt u de ‘ontwenningsverschijnselen’ waar veel voormalige ondernemers mee kampen.

3. Doe een beroep op een specialist

Overnameadviseurs met vele jaren op de teller en een goed trackrecord kunnen u helpen bij de realistische waardebepaling van uw bedrijf, uw afzetgebieden en uw menselijk kapitaal. De specialisten van Marktlink kunnen bovendien terugvallen op een zeer ruim netwerk om de meest geschikte koper te vinden. Zij verdedigen uw belangen met oog voor de optimale uitkomst.

Meer weten?

Wilt u een happy exit realiseren? Of hebt u vragen over de verkoop van uw onderneming? Neem dan eerst vrijblijvend contact op met de adviseurs van Marktlink.