Hoe koop je een onderneming?

Er kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen aan uw wens om een onderneming te kopen, deze redenen behandelen we op deze pagina niet. Hier leest u hoe zo’n aankoopproces in zijn werk gaat. Wat uw wens ook is, deze stappen worden in de aankoopbegeleiding van Marktlink minstens doorlopen om tot een succesvolle transactie te komen.

1. Kennismaking

Bij Marktlink ontvangen wij vaak ondernemers die voor zichzelf al de keuze hebben gemaakt dat ze (een deel van) een bedrijf willen kopen. In de kennismaking gaan we in op de specifieke wensen en plannen van de opdrachtgever. Waarom kopen? Wat is het plan voor na de aankoop? Hoe vinden we de beste match om uw aankoopwens in vervulling te laten gaan? Koopt u enkel met eigen middelen of wilt u gebruik maken van bankfinanciering of misschien zelf samen met een investeerder de koop mogelijk maken. Na deze eerste kennismaking en wanneer er een goede klik is tussen beide partijen wordt het proces gezamenlijk gestart.

Marktlink Mergers & Acquisitions
Marktlink Mergers & Acquisitions

2. Het zoekprofiel

Net als bij de aankoop van een huis zult u eerst moeten schetsen naar wat voor type onderneming u op zoek bent. Er moet een duidelijk en concreet zoekprofiel worden opgesteld met daarin een aantal randvoorwaarden waar uw ‘target’ aan moet voldoen. In welke sector bevindt het bedrijf zich? Hoeveel mensen zijn er werkzaam? Wat is de bruto bedrijfswinst? Waar is het bedrijf gevestigd? Dit soort vragen worden met u doorgenomen zodat wij gericht de markt kunnen gaan benaderen.

3. Zoeken van kandidaten (longlist en shortlist)

We gaan met uw zoekprofiel aan de slag en maken eerst een longlist. Letterlijk een lange lijst met bedrijven die u potentieel over kunt gaan nemen. In gesprek met u brengen we deze lijst terug naar de shortlist, en met deze lijst gaat Marktlink voor u aan de slag.

4. Benaderen van kandidaten

Marktlink onderscheidt zich van andere adviseurs door onze actieve marktbenadering. We nemen niet alleen contact op met bedrijven waarvan we zeker weten dat ze openstaan voor verkoop maar ook met bedrijven waar dit vraagstuk wellicht nog helemaal niet leeft. We peilen hun verkoopintentie. Bij een positief antwoord zorgen we dat u als koper samen met verkoper aan tafel komt voor een eerste kennismaking. Er vinden verkennende gesprekken plaats om te zien of die spreekwoordelijke klik er is. Wanneer dit het geval is gaan we door naar de volgende stap. Ontbreekt de klik, dan gaan we verder met benaderen op zoek naar een andere potentiële overnamekandidaat.

Marktlink Mergers & Acquisitions

5. Bedrijfsanalyse en waardebepaling

De volgende stap in het aankoopproces bestaat uit het opvragen van informatie bij de beoogde target. Ons dealteam analyseert het bedrijf, de markt waar het zich in bevindt en de opgevraagde (financiële) informatie. Op basis hiervan maken we een indicatieve waardebepaling, bepalen we de terugverdientijd en stellen we samen een maximale koopsom op. Heeft u nog steeds interesse in de onderneming? Dan brengen we samen met u een bieding uit. Weten wat uw bedrijf waard is? Bereken het met de Marktlink Multiple.

6. Intentieovereenkomst

Uw bieding is in goede orde ontvangen en de partijen zitten op één lijn. Dan gaan we de volgende fase in. We gaan aan de slag met de intentieovereenkomst (LOI). Dit is een voorlopige koopovereenkomst waarin aspecten als de overnamesom, de betalingswijze en betalingstermijn, de garantieverplichtingen, een concurrentiebeding, het verloop van het boekenonderzoek, de managementovereenkomst, exclusiviteit voor de verdere onderhandelingen, een financieringsvoorbehoud en opschortende voorwaarden worden opgenomen. Tijdens dit proces vinden er onderhandelingen plaats om tot een overeenkomst op hoofdzaken te komen. In principe kan na ondertekening van de LOI de deal alsnog niet doorgaan. Dit komt in de praktijk echter zelden voor. In 95% van de gevallen leidt het tekenen van een LOI tot een transactie tussen partijen. Marktlink kan u gespecialiseerde M&A juristen aanbevelen die zich dag in dag uit bezighouden met aan- en verkooptrajecten.

7. Informatie en overleg

Niet het spannendste, maar wel noodzakelijk. Wanneer nodig, komt rond deze fase de meldingsplicht aan de mededingsautoriteit(en) en eventueel overleg met de ondernemingsraad aan de orde.

8. Due diligence

Na het tekenen van een intentieovereenkomst zal de kopende partij, u dus, eventueel in samenwerking met een accountant, fiscalist of jurist, een boekenonderzoek uitvoeren naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie waar de intentieovereenkomst op is gebaseerd. Dit due-diligenceonderzoek kan variëren van een korte procedure tot een zeer uitgebreid proces waarbij de gehele onderneming kritisch wordt onderzocht. Aanvullende informatie kan worden opgevraagd door de kopende kant van de transactie om te voorkomen dat u een ‘kat in een zak’ koopt. Om onverwachte prijsaanpassingen te voorkomen, worden in de intentieovereenkomst bepalingen opgenomen met betrekking tot de evenutele consequenties naar aanleiding van de uitkomsten van het due-diligenceonderzoek. Marktlink zal in deze fase met u en de verkopende partij onderhandelen over de due-diligenceuitkomsten en bewaken dat de informatievraag correct wordt afgehandeld.

9. Financieringsaanvraag

We beoordelen samen met u de financieringsbehoefte en vragen daarvoor diverse offertes aan bij financierders (banken en/of investeerders). We presenteren u en uw planning in een mooi vormgegeven rapport en onderhandelen de beste voorwaarden uit bij deze financierders.

10. Closing

De laatste fase. Het is bijna zover. Samen met de juristen worden de juridische werkzaamheden uitgevoerd. De uitkomsten van de due-diligenceonderhandelingen worden vastgelegd en de definitieve koopcontracten worden opgesteld. De fles champagne wordt koud gelegd en we plannen een afspraak voor de overdracht van de aandelen. Na deze laatste handtekeningen en de betaling van de koopsom zijn de aandelen overgedragen en bent u de trotse nieuwe eigenaar van een onderneming.
Gefeliciteerd! Tijd voor een glas champagne om het succesvolle traject te vieren.