Klant

Euromex Microscopen

Wens

De heren Willemse en De Nooij hebben Euromex in 2004 overgenomen. Op het moment van de overname was de interne organisatie, ondanks de sterke marktpositie, beperkt georganiseerd en niet geschikt voor verdere groei. De jaren 2004-2006 stonden in het teken van de herstructurering van de organisatie en het voorbereiden voor verdere expansie. De heren Willemse en De Nooij wilden bij voorkeur de groeimogelijkheden verwezenlijken gezamenlijk met een gecommitteerde partner.

Rol van Marktlink

De rol van Marktlink was inhoudelijk (opstellen informatiememorandum, waardebepaling, financieringsaanvraag en onderhandelen). Uit het netwerk van Marktlink is een aantal potentiële participatiemaatschappijen voorgedragen waarmee een gestructureerd overnametraject heeft plaatsgevonden. De deelname betrof een herplaatsing van het aandelenkapitaal waarbij Marktlink eveneens de financiering van de herplaatsing heeft begeleid.

Filter