Klant

Urhahn Urban Design B.V.

 

Wens

Omwille van zijn leeftijd wilde de heer Urhahn de werkzaamheden binnen Urhahn afbouwen. Daarnaast bleken twee managementleden, mevrouw Broekmans en de heer Feenstra belangstelling te hebben voor een MBO. Derhalve is Marktlink gevraagd te bemiddelen of de MBO haalbaar was.

 

Rol van Marktlink

Marktlink Fusies & Overnames B.V. heeft zorggedragen voor de uitwerking van de transactie, waarbij onze rol inhoudelijk was middels het opstellen van een MBO-analyse en de juridische uitwerking.

Filter