Delba Special Carbide Products te Zevenaar is een echt familiebedrijf dat sinds 1986 hoogwaardige machineonderdelen produceert en verkoopt aan de grote OEMs in de verpakkingsindustrie en eindklanten in met name de voedselverwerkende industrie. In 2008 is het bedrijf overgegaan naar de 2e generatie, waardoor zoon Dennis Peters aan het roer kwam van het inmiddels internationaal opererende bedrijf.

De heer Peters heeft in de jaren die volgde veel verbeteringen aangebracht door te investeren in state-of-the-art machines, een compleet nieuw IT-systeem en een ‘lean’ productieproces. De grootste verandering kwam in 2013 toen besloten werd om ook in Polen productie op te gaan zetten vanwege het tekort aan geschikte Nederlandse technici. De oprichting van het dochterbedrijf Tegeno te Kielce, Polen, was een feit. Inmiddels vindt 100% van de productieactiviteiten plaats in Polen.

Na jaren van sterke autonome groei besloot de heer Peters dat voor de volgende fase van Delba het beste de samenwerking opgezocht kon worden met een strategische partner. In 2020 is de zoektocht onder begeleiding van fusie en overnamespecialist Marktlink ingezet. Na vele goede gesprekken en meerdere biedingen is gekozen voor de Unlimited Spare Parts Group van NewPort Capital als meest geschikte koper van het familiebedrijf.

Buy-and-buildstrategie

Newport Capital, die eerder al met de Unlimited Spare Parts Group investeringen heeft gedaan in onder andere UniTrack/U-name-It, Wensing en Ten Hove, is middels een buy-and-build een krachtige groep aan het optuigen van bedrijven die snij- en slijtageonderdelen leveren voor machines in de food en food-packaging industrie. Delba als internationale producent met superieure technische know-how en sterke klantrelaties in landen als Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Polen is een perfecte aanvulling voor de groep.

Doorrollen met aandelen

De heer Peters blijft als aandeelhouder op groepsniveau betrokken en zal in de komende jaren zorgen voor een goede overdracht van operationele taken binnen Delba om vervolgens een meer technische en strategische functie te vervullen voor de gehele groep: een rol waar de heer Peters enorm naar uitkijkt. Het doorrollen met aandelen, zoals de heer Peters doet, zien we bij Marktlink vaker. Het zorgt ervoor dat de ondernemer al een groot deel van het risicokapitaal uit de onderneming kan halen en tegelijkertijd nog een tijdje ‘mee kan ondernemen’ in de grotere groep van Koper.

Rol van Marktlink

Marktlink Fusies & Overnames begeleidde de overname van A tot Z, waarbij met name in het begin van het traject het goed in kaart brengen van de wensen van de heer Peters een belangrijke stap is geweest. Vervolgens is het bedrijf en de markt in een informatiememorandum uitgewerkt en werden potentiële kopers benaderd. Na diverse managementmeetings, onderhandelingen en het opstellen van de contracten werd de opdracht succesvol beëindigd met de juridische overdracht bij de notaris.

Lars de Bruin, onderdeel van het dealteam voor deze transactie: “Aangezien de strategische en persoonlijke klik tussen Koper en Verkoper al sinds kennismaking duidelijk aanwezig was, hebben we met z’n allen ondanks de Corona-onzekerheid dit traject tot een goed einde weten te brengen. Door de gebruikte transactiestructuur zit er voor zowel Koper als Verkoper een mooie fase aan te komen, gezien de vele groeikansen en synergievoordelen die met de gehele groep te behalen zijn.”

De klant aan het woord

Dennis Peters: “We zijn er van overtuigd dat Delba en Tegeno als onderdeel van Unlimited Spare Parts International nog verder zal groeien en toekomstbestendiger is voor onze klanten. Daarnaast kunnen we onze relaties hierdoor breder bedienen.”

 

Filter