Klant

Theo Jonker heeft Jonker ETB in 1971 opgericht. In de beginjaren richtte de firma zich met name op de ontwikkeling en fabricage van automatische waterdoseerapparatuur ten behoeve van de betonwarenindustrie, maar hierna werden ook gelijkwaardige doseerinstallaties ontwikkeld en gerealiseerd die toegepast werden in de betonmortelindustrie. Jonker ETB ontwikkelt sindsdien in eigen huis MES en MIS systemen, waarmee het bedrijf in staat is betonfabrieken volledig te automatiseren. Naast de sterke vertegenwoordiging in de betonmortel- en betonwarenindustrie is de onderneming ook actief in andere industrieën als de veevoer- en petfoodindustrie (feed industrie), foodindustrie en chemische industrie. De onderneming heeft twintig medewerkers en beschikt over een groot aantal zeer deskundige softwareontwikkelaars voor industriële toepassingen.

Wens

De heer Jonker was al enkele jaren niet actief meer betrokken bij de dagelijkse leiding van het bedrijf. Deze leiding had hij overgedragen aan directeur Jan Opbroek. Marktlink heeft de heer Jonker bijgestaan in de verkoop van de onderneming. De wens van de heer Jonker was om de onderneming over te dragen aan een koper die goed paste bij Jonker ETB. De heer Opbroek is, als directeur van Jonker ETB, derhalve actief bij het verkoopproces betrokken.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft de heer Jonker begeleid bij het gehele verkoopproces van Jonker ETB. Hiervoor werden diverse partijen benaderd en opgelijnd. Uiteindelijk paste zowel het voorstel als de cultuur van Hellebrekers Technieken het beste bij Jonker ETB. Marktlink heeft de overname met Vlijm Holding uitonderhandeld en aansluitend het proces tot en met de levering bij de notaris begeleid.

Filter