Klant

De hoofdactiviteit van Elastomer Research Testing B.V. bestaat uit het leveren van research en development capaciteit ten behoeve van de rubberindustrie. Hierbij richt Elastomer Research Testing zich met name op het ontwikkelen en testen van verschillende soorten elastomeren. ERT B.V. is een van de belangrijkste Europese spelers binnen dit marktgebied. Het bedrijf is echter ook in staat om dergelijke activiteiten uit te voeren voor aanpalende industrieën. De uitgebreide testfaciliteiten en de korte lijnen binnen het bedrijf zorgen ervoor dat ERT B.V. niet alleen kwalitatief uistekend werk levert, maar zich daarnaast ook flexibel kan opstellen.

Wens

De eigenaren van ERT B.V. hebben gezien hun leeftijd de wens uitgesproken om ERT B.V. te verkopen. Hierbij hechtten zij een groot belang aan het vinden van een koper die in staat zou zijn om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft voor ERT B.V. het complete verkooptraject begeleid. Marktlink heeft het informatiememorandum opgesteld, potentiële kopers geïdentificeerd en benaderd, de onderhandelingen begeleid, en gezorgd voor de juridische uitwerking van de verkoop.

Elastomer Research Testing B.V.

Filter