In de loop van het overnametraject, gaat de koper aan de hand van een due-diligenceonderzoek na of de verstrekte financiële, fiscale, juridische en commerciële informatie juist en volledig is. Dit voorkomt dus onaangename verrassingen. Een due diligence kan evenwel ook een meerwaarde inhouden voor de verkoper.

Regie in eigen handen

De verkoper wil zijn onderneming zo aantrekkelijk mogelijk in de etalage zetten. Aangezien hij de due diligence start nog voor het verkoopproces aanvangt, behoudt hij de controle. Hij kan zijn onderneming kritisch doorlichten en eventuele pijnpunten aanpakken. Bovendien komt hij komt perfect voorbereid aan de onderhandelingstafel.

De verkoper heeft de keuze uit een ‘vendor due diligence’ of een ‘vendor assist’. Het verschil schuilt in de mate van (on)afhankelijkheid.

Onafhankelijk

Bij een vendor due diligence laat de verkoper zijn onderneming grondig doorlichten en bezorgt hij de resultaten van dit onafhankelijk onderzoek aan de koper(s). Zo verkrijgen alle stakeholders een objectief beeld van de onderneming. Tegelijk kan de verkoper proactief inspelen op mogelijke vragen van de koper en veel tijd besparen.

Het is aanbevolen om een zo breed mogelijke due diligence uit te voeren, omdat de verkoper nog niet weet welke soort(en) partij(en) het uiteindelijk in handen zullen krijgen en welke aspecten hen specifiek zullen interesseren.

Niet onafhankelijk

Bij een vendor assist licht een adviseur de onderneming door vanuit het oogpunt van de koper. Zo kan hij samen met de verkoper de mogelijke pijnpunten opsporen en desgewenst bijsturen, voor het verkoopproject van start gaat. Een dergelijk onderzoek vormt een prima voorbereiding voor een geslaagde verkoop tegen een optimale prijs.

Meer weten?

Een goed uitgevoerd due-diligenceonderzoek biedt beide partijen bescherming. Wilt u meer vernemen over de voordelen en de mogelijkheden? Neem dan zeker contact op met Marktlink.