De buy-and-buildstrategie kent steeds meer weerklank bij kmo’s. Het klopt dat deze strategie een onderneming versnelde groei kan opleveren. Op voorwaarde dat ze doordacht wordt uitgevoerd, ten minste. Marktlink vertelt u er meer over.

Groeien in een verzadigde markt

Autonome groei realiseren in een verzadigde markt is geen evidentie. Kmo’s die alsnog terreinwinst willen boeken kunnen opteren voor het aankopen van aanpalende of concurrerende ondernemingen. Dit verklaart deels de groeiende populariteit van de buy-and-buildstrategie.

Ook de digitalisering speelt ongetwijfeld een rol. Heel wat bedrijven uit de ‘oude’ economie hebben niet de knowhow in huis om op de trein van de digitalisering te springen. Via een buy-and-buildtraject kunnen ze een onderneming aankopen die wél over die kennis beschikt. Een eenvoudige en snelle oplossing om vooruitgang te boeken.

Bijkomend voordeel: het personeel is ingewerkt, er bestaat een klantenbestand en ook de aankoop- en verkoopcontracten lopen al. Dat voorkomt alvast tal van mogelijke complicaties bij een nieuwe opstart.

Beschikbaar kapitaal

Er is vandaag een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal beschikbaar om een buy-and-buildtraject mee te financieren. Dat heeft enerzijds te maken met de lage rente (waardoor lenen heel aantrekkelijk is) en anderzijds met het toenemende aantal private-equitymaatschappijen. Die zamelen kapitaal in bij welvarende families, ex-ondernemers, pensioenfondsen… en staan onder druk om het snel te investeren. In de kmo-wereld vervullen private-equitypartijen steeds vaker de rol van investeerder.

In veel gevallen blijft de verkoper partij betrokken bij het bedrijf als minderheidsaandeelhouder en werkt hij samen met de investeerder een buy-and-buildstrategie uit. De pre-exitstrategie en de buy-and-buildstrategie gaan hier hand in hand.

Een voorwaarde voor succes

Een restaurant met een Michelin-ster kan dan wel de lokale cafetaria aankopen, maar daarom is die nog niet in staat om meteen dezelfde kwaliteit te leveren. Anders gezegd: een goede integratie is een basisvoorwaarde voor een geslaagde buy-and-buildstrategie. Enkel wanneer de aangekochte ondernemingen naadloos aansluiten bij uw strategische doelstellingen kan uw onderneming synergievoordelen behalen, profiteren van de aangekochte kennis en de afzetmarkt correct bedienen.

Marktlink Mergers & Acquisitions

Meer weten?

Een slecht voorbereide buy-and-buildstrategie kan duur uitvallen en zelfs verkeerd uitdraaien. Maar met een goed doordacht plan en de juiste partijen is er vaak meer mogelijk dan u misschien denkt. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.