2020 was door de corona-maatregelen voor vele sectoren een erg moeilijk jaar voor fusies- en overnames. Maar met de komst van het corona-vaccin en de herleving van de economieën, verwacht de sector in 2021 een echt topjaar. Dat komt niet alleen door de moeilijkheden en opportuniteiten waarmee de epidemie gepaard gaat. Zowel aan vraag- als aanbodkant liggen de kaarten gunstig.

De fusie en overnamemarkt kende in 2020 een erg moeilijk jaar. Volgens De Tijd daalde de totale waarde van de Belgische markt van 40 miljard euro in 2019 naar slechts 20 miljard euro in 2020. Dat is het op één na slechtste resultaat in het laatste decennium. Dat de corona-crisis hiervoor de grootste verantwoordelijke is, verbaast niemand. Heel wat overnames en fusies in sectoren die zwaar door de maatregelen getroffen werden, werden afgeblazen of uitgesteld.

Het was echter niet allemaal kommer en kwel. In andere sectoren bleef het aantal overnames stabiel of ging het er zelfs licht op vooruit. Ook bij KMO’s zagen we dat het in het voorjaar op dit vlak windstil was, maar dit werd grotendeels opgehaald in het tweede jaarhelft. Zo begeleidde Marktlink in 2020 bijvoorbeeld een recordaantal transacties bij onder meer dienstverleners, IT-bedrijven en groothandelaars.

Topjaar

In tegenstelling tot 2020, dat een rotjaar was voor bedrijven die zwaar door de epidemie getroffen werden, verwachten we bij dat 2021 over het algemeen een groot jaar zal zijn in België voor fusies en overnames. Dat zien we onder meer in de recentste Marktlink Monitor, een internationale peiling waaraan ook 102 Belgische bedrijfsleiders van KMO’s deelnamen. Volgens onze enquête vinden zeven op de tien Belgische zaakvoerders (71%) dat vandaag een goed moment is om een andere zaak over te nemen.

Kijken we naar de aanbodkant, zien we dat drie op de tien (31%) Belgische zaakvoerders van KMO’s eraan denken om in de loop van de komende twee jaar hun zaak van de hand te doen. 15 procent van de zaakvoerders geeft bovendien aan een verkoop nu meer te overwegen dan voor de epidemie. Naast de corona-crisis, spelen ook de beschikbare middelen, de golf aan generatiewissels en de toenemende internationalisering een bepalende rol.

Corona-crisis

Hoewel heel wat bedrijven goed zijn blijven functioneren tijdens de corona-crisis, of zelfs hun bedrijfsresultaten tijdens deze periode zagen stijgen, zijn er ook heel wat verliezers. Door de lockdowns en beperkingen moeten veel van hen snel op zoek naar vers kapitaal om in leven te kunnen blijven. Denk maar aan ondernemingen uit de evenementen- of reissector. Vaak gaat het om gezonde bedrijven waarvoor de aankomende heropflakkering van de economie mogelijk te laat komt.

Dat creëert heel wat opportuniteiten op de overname- en fusiemarkt in de vorm van strategische- of financiële overnames. Concurrenten kunnen van de situatie gebruik maken om een bedrijf over te nemen om hun positie in de markt te versterken of investeerders zien een opportuniteit om te beleggen in een gezond bedrijf dat tijdelijk meer middelen nodig heeft. Geldschieters zullen bovendien extra gemotiveerd zijn om in te gaan op deze opportuniteiten door het enthousiasme dat gepaard zal gaan met de heropening van de economieën.

Kapitaal

Er zal in 2021 met de heropleving van de economie heel wat vraag zijn naar extra kapitaal en kandidaat-overnemers. Tegelijk zijn er veel middelen beschikbaar om te investeren, bijvoorbeeld in de vorm van private equity. Deze investeringsfirma’s hebben een gigantische berg aan cash beschikbaar, klaar om te investeren. Hun reserves bedragen wereldwijd momenteel ongeveer 2,5 triljard euro.

Daarenboven kunnen investeerders of bedrijven die een onderneming willen overnemen momenteel lenen bij banken aan een quasi nulrente. Ze kunnen dus bijna gratis aan geld geraken om op een opportuniteit in te gaan.

Generatiewissel

In het komende jaar zal de pensionering van heel wat bedrijfsleiders uit de babyboom-generatie leiden tot overnames. Ook hier kunnen de moeilijke omstandigheden van de corona-crisis een rol spelen. De oudere ondernemers zijn moegestreden en willen genieten van het leven. We zien vaak dat deze eigenaars binnen hun organisatie geen geschikte opvolger vinden of dat ze het geld van de verkoop nodig hebben om hun welverdiende rust te financieren. Een geschikte overnemer vinden is vaak een hele uitdaging want ondernemers met pensioen in zicht willen garanties dat hun levenswerk in de juiste handen valt en dat de continuïteit wordt verzekerd.

Internationalisering

Heel wat bedrijven zijn momenteel te klein om succesvol te kunnen opboksen tegen de grotere vaak internationale spelers in de markt. Deze kleinere ondernemingen zijn vaak op zoek naar onder meer operationele ondersteuning, netwerk, vers kapitaal om slagkracht te kunnen vergroten of om uit te breiden naar andere markten. We zien dat almaar vaker in bijvoorbeeld de verzekerings-, IT en maaksectoren. Bovendien zijn Nederland en Duitsland voor Belgische KMO’s interessant omdat ze een grote afzetmarkt en een gunstig ondernemersklimaat hebben. Een andere oplossing is dat ze fusioneren met een partner uit het binnen- of buitenland om samen sterker te staan. Ook veel van deze fusies of investeringen werden in 2020 door de epidemie afgeblazen of uitgesteld. Ze zaten echter niet stil, want er kwamen in het laatste jaar ook heel wat ideeën tot stand. Deze nemen wellicht de draad weer op in 2021.

Veel bedrijven, organisaties en families zijn bereid om Belgische bedrijven te steunen. Ze staan klaar. Tegelijk zijn er heel wat bedrijven op zoek naar kandidaat-overnemers. Wat vooral belangrijk is, is om de juiste match te vinden tussen de verschillende partijen.