Er komt een moment dat u klaar bent om uw onderneming te verkopen. Of misschien krijgt u het signaal dat één of meerdere partijen interesse hebben om het bedrijf over te nemen. Dan is het goed om te weten wat voor verkopers in aanmerking komen. Marktlink zet ze voor u op een rijtje.

MBO

Individuele kopers kunnen een minderheids- als een meerderheidsbelang kopen in uw onderneming, of gaan voor een volledige overname. Wanneer die persoon reeds actief is binnen uw onderneming, spreken we van een MBO (management buy-out). Vaak gaat het om een lid van het managementteam met de ambitie om het als ondernemer waar te maken. Het voordeel van een MBO is dat de geïnteresseerde al vertrouwd is met de bedrijfscultuur, de activiteit en de sector. De persoonlijke betrokkenheid is groot. Anderzijds beschikt zo iemand doorgaans niet over het nodige kapitaal en moet hij op zoek naar een financiering voor de overname.

MBI

Betreft het een extern individu, dan spreken we over een management buy-in (MBI). Hier is de betrokkenheid dan wel beperkter, maar dat hoeft geen nadeel te betekenen. Een buitenstaander kan namelijk de nodige afstand nemen en de onderneming objectief evalueren, waardoor hij sneller eventuele verbeterpunten opmerkt. In veel gevallen gaat het bovendien om iemand met veel kennis en expertise, waar uw onderneming de vruchten van plukt.

Een ander bedrijf

Rechtstreekse concurrenten kunnen opteren voor een strategische overname van uw onderneming om hun marktaandeel te vergroten en synergievoordelen te realiseren. Het resultaat is dan groter dan de som van de delen. Synergievoordelen kunnen resulteren in een hogere waardebepaling, en dus een hogere overnamesom. Vaak kaderen dat soort overnames in een bredere buy-and-build-strategie.

Investeerders

Private-equitypartijen verzamelen kapitaal van voormalige ondernemers, vermogende families en financiële instellingen. Ze investeren het in ondernemingen met kortetermijn-groeipotentieel en verkopen het belang na enkele jaren door met rendement. De voornaamste troeven van veel investeringsmaatschappijen zijn hun kennis, ervaring en financiële slagkracht, die doorslaggevend kunnen zijn voor de verdere groei van de onderneming. Deze partijen verstrekken eveneens kapitaal voor MBI- en MBO-projecten.

Meer weten?

Een bedrijfsovername is maatwerk. Als overnamespecialisten kunnen wij u begeleiden en adviseren bij elke stap van het traject. Neem vrijblijvend contact op om meer te vernemen over de mogelijkheden.