Bij sommige bedrijfsovernames nemen de medewerkers of managers (een deel van) de aandelen over van de eigenaar. In dat geval spreken we van een Management Buy Out, of kortweg MBO. Marktlink vertelt welke voordelen deze formule oplevert voor de betrokken partijen.

1. Continuïteit – en wellicht ook groei – verzekerd

De eigenaar weet dat hij zijn onderneming overlaat aan competente mensen, die bovendien vertrouwd zijn met de bedrijfscultuur en met het reilen en zeilen van de zaak. De huidige managers (of eventueel medewerkers) krijgen op hun beurt een unieke kans om te ondernemen in een sector die ze door en door kennen.

2. Grote slaagkans

Veel MBO’s verlopen succesvol. Zoals gezegd hebben de kopers al de nodige ervaring met de activiteiten van het bedrijf en met het marktsegment. Koper en verkoper hebben samengewerkt, ze kennen elkaar. Dergelijke kopers dan ook hebben vaak een streepje voor bij de eigenaar.

3. Minder conflicten

Nog een voordeel van het feit dat de nieuwe eigenaars al ‘thuis’ zijn in de onderneming: ook met de klanten en leveranciers hebben ze vaak al jarenlang een vertrouwensrelatie opgebouwd. Dat voorkomt mogelijke conflicten en zorgt voor de nodige stabiliteit.

4. Een versneld traject

Wanneer de eigenaar het management voldoende heeft betrokken bij de operationele en/of financiële aspecten van de bedrijfsvoering, zal het overnametraject vlotter verlopen. Het boekenonderzoek kan bijvoorbeeld een stuk sneller afgehandeld raken.

5. Diverse financieringsformules

De huidige managers (of medewerkers) hebben zelf meestal niet de financiële slagkracht om de bedrijfsovername te financieren, en de banken staan niet altijd te springen om hiervoor kredieten te verstrekken. Gelukkig bestaan er andere formules.

  • De eigenaar kan als het ware de rol van meefinancierende verkoper vervullen, door een deel van het overnamebedrag om te zetten naar een achtergestelde lening. De bestaande vertrouwensband tussen koper en verkoper betekent ook hier een factor van succes.
  • Investeringsmaatschappijen, zoals private Equity-partijen, hebben wel de financiële slagkracht in huis. Zij verstrekken graag kapitaal voor een MBO in de kmo-sector en brengen daarbij een aanzienlijk (internationaal) netwerk en pakken knowhow mee.
  • Met een goed uitgewerkt businessplan kunnen de kopers de banken soms wel overtuigen om een deel van het gezochte kapitaal te verstrekken. Voor het saldo moeten dan andere partijen aangesproken worden. Bij een dergelijke ‘gestapelde financiering’ doet de bank aan risicospreiding.

Meer weten?

Wenst u meer informatie over een MBO of bent u reeds zeker dat dit voor u de juiste formule is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en verneem hoe Marktlink uw belangen kan verdedigen tijdens het volledige traject.